Aktuella bygglov

Aktuella bygglov, uterum

Föreningen ansökte om ett gemensamt bygglov för uterum till alla hustyper, och i samband med det togs ritningar fram för uterum passande till områdets samtliga hustyper. Bygglovet upphörde gälla 2014-06-30.

Vill man bygga till uterum till bostaden är tillvägagångssättet:

Kontakta styrelsen som tillhandahåll er ritningsförslag för uterum. Prata de två närmsta grannarna och få skriftligt samtycke till utbyggnad. Ta fram nya ritningar anpassade med materialval och avstämda med hantverkare. Skicka nya ritningar till styrelsen för godkännande, (beslut tas på styrelsemöte). Du själv ansöker om bygglov Mölndals stad. Du som bostadsrättsinnehavare står för samtliga kostnader

Ytterligare anvisningar för mark upplåten med bostadsrätt hittar ni här.