Återvinning

Miljöhusnyckel/ÅVC-kort

Vårt miljöhus är rött och ligger mellan Heljereds förskola och nedre infarten till vårt område. Varje hushåll har minst en nyckel till miljöhuset och ett ÅVC-kort som ger gratis tillträde till återvinningscentralen. ÅVC-kortet tillhör varje enskild fastighet. Om kortet förloras ska dettas spärras, först därefter kan man få ett nytt kort. 

Om ni önskar en extra nyckel eller ersätta ÅVC-kortet med ett nytt kontaktar ni styrelsen. Om ni tappat nyckel eller kort, kontrollera först forumet eller Facebook-gruppen då det är troligt att den som hittat nyckel/kort kan ha lagt upp ett inlägg där.

Ny/Extra miljöhusnyckel kostar 200kr och ett ersättningskort till återvinningscentralen kostar 150kr.

Vi får en reducerad renhållningstaxa p.g.a vår källsortering så vi uppskattar att ni är så noga med sorteringen ni kan, viker ihop kartonger och inte lämnar sopor på golvet!

Vid flytt ska nycklar och ÅVC-kortet överlämnas till nästa ägare.

Fraktioner i vårt miljöhus

Matavfall

Matavfallet som samlas in transporteras till en rötningsanläggning, där det används för att framställa fordonsgas. Dessutom blir det över en näringsrik produkt som kan användas som jordförbättringsmedel. Tips för vinter och sommar.

Pappersförpackningar

När du sorterar ut pappersförpackningar blir de till nya pappersförpackningar. De används även som ytskikt på gipsskivor.

Plastförpackningar

I Mölndal lägger du hårdplast och mjukplast i samma kärl. Tack vare ny teknik kan vi nu återvinna både hård- och mjukplast och få diskborstar, telefoner, mattor med mera.

Metall

Återvunna metallförpackningar blir bland annat till motordelar och nya förpackningar. När vi återvinner aluminium tar vi tillvara på 95 procent av energin som annars skulle krävas för att producera varan av nytt material.

Tidningar

Tidningarna du återvinner blir till nytt papper och toalettpapper. Kuvert och post-it-lappar räknas inte som tidningar, det lägger du i soppåsen. Det beror på att klister inte löses upp vid återvinningen utan klumpar ihop sig.

Annat avfall som ej lämnas i möljöhuset

Glas

Lämnas vid återvinningsstationen vid Willys. Glas går att återvinna hur många gånger som helst men dricksglas och trasiga fönsterrutor är av lägre kvalité och ska därför lämnas till återvinningscentralen.

Lampor, lysrör, batterier och mindre elartiklar (i rakapparatsstorlek)

Dessa kan bl.a. lämnas hos IKEA, vid ”Byten och återköp”.

Farligt avfall

Kan lämnas på OKQ8 Ekenleden.

Grovsopor och övriga fraktioner till återvinningscentral

Grovsopor lämnas gratis (med återvinningskort) på återvinningscentralerna i Kikås eller Lindome. Hit lämnas bland annat julgranar.

Container till föreningsdagarna

Till föreningsdagarna hyrs en container in för brännbart avfall

Sälj eller skänk hela saker vidare

Kolla gärna FRII:s lista över organisationer med 90-konto och en aktuell lista över organisationer som FRII varnar för.