Barnomsorg och skolverksamhet

Barnomsorg och skolverksamhet

Förskolor

Närmaste förskolan heter Heljereds förskola. På denna sida av E6:an finns även Bölets förskola och friskoleverksamheten Happy Kids. På andra sidan E6:an finns t.ex. Stretereds förskola, Vommedalens förskola och Östergårdsskolans förskola.

Skolor

Närmaste skolan heter Hallenskolan på andra sidan E6:an återfinnes även Brattåsskolan och Östergårdsskolan. Mer information om förskole- och skolverksamhet finns på Mölndals hemsida. Välj Utbildning och barnomsorg.