Inre underhåll

Element

Bakom vissa element finns filter och tillverkaren rekommenderar att dessa ska bytas årligen. Detta för att undvika fukt och mögel. Filter kan beställas via www.acticon.se. Kontaktinfo till leverantören återfinns på elementen.

Till vänster nytt filter, till höger efter ett års användning

element

För att undvika ojämn värme samt kostnader ska elementen regelbundet luftas samt vatten fyllas på i systemet, Vatten fylls på med en kran på värmeanläggningen.

Tänk på att frakt tillkommer vid en beställning så ett tips är att gå ihop med en granne och göra en beställning tillsammans.

Stop i avlopp

För att undvika stop i avloppen bör avloppen rensas regelbundet

Ytterligare information om inre underhåll hittar ni i huspärmen.