Installera laddstolpe

Föreningen avser inte att installera och bekosta laddstolpar till våra carports. Dock är det tillåtet för de boende att själva bekosta installation. Installation och placering ska ske i samråd med behörig elektriker.

Oberservera! Innan du installerar laddstolpe, kontakta styrelsen för ett slutgiltigt godkännande av din plan.