Flytta in/ut

Nyckel- och korthantering

Vid avflyttning ska nyckel/nycklar till sopstationen/miljöhuset och återvinningskort överlämnas till den nya ägaren. Den nya ägaren kontaktar styrelsen vid inflytt för kvittering av nyckel/nycklar till sophuset/miljöhus. Då makuleras tidigare kvittens. Om de ej överlämnas kommer de som står på kvittensen stå för kostnaden för nyanskaffning.

Extra nyckel till sophus kan erhållas mot 200 kronors betalning. Kontakta styrelsen om du önskar en extra nyckel.

Vid förlust av återvinningskort ska ni kontakta styrelsen för att spärra kortet. Ersättningskort kostar 150 kronor och bekostas av medlemmen.

Huspärm

Huspärmen ska vid överlåtelse av en bostad lämnas över till den nya ägaren. Huspärmen innehåller bland annat uppgifter om bostadens inre underhåll.

Instruktionsmaterial

Den tidigare ägaren uppmanas att i möjligaste mån lämna vidare instruktionsböcker och manualer som hör till fjärrvärmen och aktuella vitvaror.