Styrelsen

BRF Tållereds styrelse för 2018-2019

Föreningen styrs av styrelsen som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie årsmöte. Årsmöte hålls normalt i maj varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Styrelsen kontaktar du på styrelsen@brftallered.se.

Ordförande: Albert Chen Heljereds Byväg 37
Vice ordförande: Rickard Holst
Kassör: Mimmi Falk Heljereds Byväg 75
Sekreterare: Heléne Englund Heljereds Byväg 47
Ledamot: Patrik Lundberg Heljereds Byväg 39
Suppleanter: Jan Olsson
Benyamin Yousefi
Barbro Vähänitty
Heljereds Byväg 27
Heljereds Byväg 97
Heljereds Byväg 15
Revisor: Peter Berntsson Heljereds Byväg 29
Revisorssuppleant: Sayma Rahman Heljereds Byväg 23

Skriftlig kontakt för dig som saknar e-post

Utanför föreningshuset sitter en brevlåda. Där kan medlemmar som ej har möjlighet att ta kontakt med styrelsen på annat sätt lämna meddelanden. Brevlådan kontrolleras löpande.

HSB webshop
http://hsb.shop.pgm.nu/

HSB underhållsplan online
http://uhplan.molndal.hsb.se

Länkar för dig som sitter i en förenings styrelse eller bara vill veta mer:
http://Foreningsinfo.se
http://Forening.se
http://Bolagsverket bostadsföreningar