Styrelsen

BRF Tållereds styrelse för 2019-2020

Föreningen styrs av styrelsen som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie årsmöte. Årsmöte hålls normalt i maj varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Styrelsen kontaktar du på styrelsen@brftallered.se.

Ordförande: Albert Chen Heljereds Byväg 37
Vice ordförande: Filippos Paulus Heljereds Byväg 105
Kassör: Luisa Vasiliu Heljereds Byväg 95
Sekreterare: Heléne Englund Heljereds Byväg 47
Ledamot: Barbro Vähänitty
Sara Bäck
Heljereds Byväg 15
Heljereds Byväg 41
Suppleanter: Jan Olsson
Sayma Rahman
Emina Begic
Heljereds Byväg 27
Heljereds Byväg 23
Heljereds Byväg 95
Revisor: Peter Berntsson Heljereds Byväg 29
Revisorssuppleant: Anna Ebeling Heljereds Byväg 77

Skriftlig kontakt för dig som saknar e-post

Utanför föreningshuset sitter en brevlåda. Där kan medlemmar som ej har möjlighet att ta kontakt med styrelsen på annat sätt lämna meddelanden. Brevlådan kontrolleras löpande.

HSB webshop
http://hsb.shop.pgm.nu/

HSB underhållsplan online
http://uhplan.molndal.hsb.se

Länkar för dig som sitter i en förenings styrelse eller bara vill veta mer:
http://Foreningsinfo.se
http://Forening.se
http://Bolagsverket bostadsföreningar