Parkering

Varje bostadsrätt har plats för minst 2 bilar på respektive gård. Gäster och övriga besökande som ej rymmer sina bilar på respektive hus parkeringsområde ombeds att parkera på gästparkeringarna. Dessa ligger vid föreningshuset och vid miljöhuset (återvinningshuset). Detta är främst för att ev. utryckningsfordon ska kunna ta sig fram utan problem och för att t.ex. snöröjningen ska fungera tillfredsställande.