Verktyg och material

Verktyg och material

Kontakta styrelsen om ni önskar låna något av nedanstående. Viss instruktion kan ges vid lån av t.ex. röjsågen eller putsmaskinen.

Partytält

Partytältet som användes vid kräftskivan i höstas ägs av föreningen och går bra att låna vid behov. Liksom vid lån av alla andra gemensamma verktyg och dyl. är det viktigt att det lånade återlämnas i samma skick som vid uthämtningstillfället.

Häcksax, mossrivare och röjsåg

Föreningen har en gemensam häcksax, mossrivare och en röjsåg som kan lånas gratis mot inskrivning i lånepärmen för ut-/inlämning.

Polermaskin och duk

Våra ytterdörrar, framför allt de som ofta utsätts för sol, behöver putsas en gång per år för att inte blekna och bli flammiga. Mer information om detta finns i huspärmen. Vi uppskattar om ni som bor i husen själva hjälper till med det. Polermaskin och duk finns att låna av föreningen.

Dränkbar pump och tillhörande slang

Hör av er till styrelsen om ni har behov av dessa.