Valberedningen

BRF Tållereds Valberedning för 2018-2019

Valberedningen ger förslag till ny styrelse på årsmötet.
Valberedningen kontaktar du på valberedningen@brftallered.se.

Valberedning: Luisa Vasiliu
Åsa Berntsson
Heljereds byväg 95
Heljereds byväg 43

*  sammankallande

Info till valberedningen: Det skall finnas en fullständig kontaktlista att lämna till nya styrelsen/årsmötet. Följande blankett skall fyllas i. Hsb-registret
Så konstituerande möte kan göras så lätt som möjligt.

Skriftlig kontakt för dig som saknar e-post

Utanför föreningshuset sitter en brevlåda. Där kan medlemmar som ej har möjlighet att ta kontakt med valberedningen på annat sätt lämna meddelanden. Brevlådan kontrolleras en gång i veckan.

Länkar för dig som sitter i en förenings styrelse/valberedning eller bara vill veta mer: http://foreningsinfo.se
http://forening.se