Värme, vatten, el och hyra

Värme

Våra fastigheter värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform. Fjärrvärmen tillhandahålls av Mölndal Energi. Vi har tecknat ett trygghetsavtal med Mölndals energi för våra fjärrvärmecentraler och det gäller enligt följande;

Felanmälan görs av kunden, alltså den boende (alternativt av styrelsen). Mölndals energi beslutar i samråd med kunden om vilket arbete som ska utföras. Utryckning sker helgfria vardagar mellan kl 07.00 och kl 15.30. Görs anmälan före kl 12.00 görs utryckning samma dag, i annat fall nästkommande helgfria vardag. Arbetstid och material ingår i Trygghetsavtalet.

Se avtalets ansvarsgränser i länken nedan. Ansvarsgränser

Vatten

Kallt vatten ingår i månadsavgiften.

El

Varje lägenhet har egen elmätare och man väljer själv sin elleverantör.

Hyra

Om ni önskar betala hyran med autogiro kan ni skriva ut autogiro blankett fylla i den och skicka den till:

HSB Mölndal
Box 305
431 24  Mölndal