Yttre underhåll

Gemensamma ytor och växtlighet

HSB sköter gemensamma träd, gräsklippning av gemensamma ytor, samt beskär gemensamma buskar 1 gång per år och gemensamma häckar 2 gånger/år på överkant och ytterkant. Extra tilläggsklippning på insidan och ev. på hösten sköts av respektive hushåll. Häcksax finns att låna gratis av föreningen. De gemensamma rabatterna (tex de gemensamma buskarna och häckarna), sandytorna och grusgångar ogräsbekämpas 3 ggr per år.

HSB sopar även bort kvarvarande grus från gemensamma vägar under våren.

Egna häckar

Bostadsrättshavaren ansvarar själv för skötsel av alla egenuppsatta häckar. Det är av största vikt att medlemmen håller efter häcken mot gemensamma ytor, tex så att det inte hänger ut över gångar, eller försvårar åtkomsten för gräsklippning av föreningens gemensamma ytor. Det finns också regler på hur höga häckar får vara när tomten ligger vid en gata tex vid utfarter och hörntomter, se broschyren Ditt ansvar som fastighetsägare på Mölndals kommuns hemsida.

Ev. avskärmning mellan fastigheter

Vid önskemål om förändring av tomtens karaktär (t.e.x. uppförande av staket, plank, verktygsbod m.m.) krävs godkännande av styrelsen och vid vissa fall bygglov. Levande växter innefattas ej av detta.

Åverkan på fasaden

Vid förändring av fasadens karaktär krävs godkännande av styrelsen. Det gäller bland annat vid uppsättning av markis eller när andra saker önskas fästas på fasaden.

Ommålning

Ommålning av husen skedde 2016. Denna kostnad ingår i hyran. Kontakta styrelsen om ni upptäcker något yttre fel på er bostad, så som t.ex. spruckna takpannor eller dåligt fungerande stuprör.

Sten och överblivet trädgårdsavfall

Om ni vid t.ex. trädgårdsarbete skulle få lämpligt stora stenar över får ni gärna hjälpa till att fylla på dammens stenkanter med dessa.

Grenar, gräsklipp och andra växtdelar kan komposteras i behållare på den egna tomten eller transporteras till valfri återvinningsstation. Vi ber att ni ej dumpar överblivet trädgårdsavfall i grönområden som angränsar till vår fastighet!

Återvinningskort är utdelat till samtliga hushåll.

Bekämpning av gnagare

För att förhindra tillväxt av den lokala gnagarstammen har vi placerat ut lådor med gift på flera ställen i området. Skötseln av dessa ombesörjs av Nomor AB och lådorna är utformade så att barn ej ska kunna komma åt innehållet.

Svalor

Ni som vet med er att ni har haft häckande svalor på era hus får gärna själva ta bort dessa fågelbon om ni önskar och har möjlighet. Tvätta även gärna bort fåglarnas spillning från väggar och fönsterbleck så att dessa inte tar onödig skada.

Ytterdörrar

Ytterdörrar skall rengöras med ljummet vatten och såpa minst en gång per år. i samband med rengöringen vaxas också dörren med bilvax för att behålla sin färg. Passa också på att olja dörrens lås med låsspray.

Stuprör och dräneringar

Rensa stuprörsilar och eventuella dräneringsrör från skräp regelbundet.